Επικοινωνήστε μαζί μου!

Λεωφ. Στρατού 7, Θεσσαλονίκη 546 39

2310827040

Από κέντρο ή/και δυτικά: Με το λεωφορείο 7, 10, 11, 31, 33, 39 (στάση «Ευζώνων-Γαλλικό
Ινστιντούτο») και με το λεωφορείο 12 (στάση «Στρατοδικείο»)

Από ανατολικά: Με το λεωφορείο 7, 10, 11, 31, 58 (στάση «Ευζώνων-Γαλλικό Ινστιντούτο») και
με το λεωφορείο 12 (στάση «Στρατοδικείο»)

Βρείτε τη διαδρομή από το σημείο που βρίσκεστε μέσω του Google Χάρτη

Λεωφ. Στρατού 7, Θεσσαλονίκη 546 39

2310827040

Από κέντρο ή/και δυτικά: Με το λεωφορείο 7, 10, 11, 31, 33, 39 (στάση «Ευζώνων-Γαλλικό
Ινστιντούτο») και με το λεωφορείο 12 (στάση «Στρατοδικείο»)

Από ανατολικά: Με το λεωφορείο 7, 10, 11, 31, 58 (στάση «Ευζώνων-Γαλλικό Ινστιντούτο») και
με το λεωφορείο 12 (στάση «Στρατοδικείο»)

Βρείτε τη διαδρομή από το σημείο που βρίσκεστε μέσω του Google Χάρτη