Συνεδρίες

Δια ζώσης Συνεδρία – Θεσσαλονίκη

Η συνεδρία αυτή πραγματοποιείται στον χώρο του γραφείου μας, ο οποίος είναι ένας φιλόξενος χώρος, έτοιμος να σας υποδεχτεί.

Κατά το πρώτο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γνωριμία και θα θέσουμε τις βάσεις για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Η πρώτη συνεδρία περιλαμβάνει:

Πραγματοποιείται με το λιπομετρητή τελευταίας τεχνολογίας Tanita MC 780, ο οποίος μπορεί να παρέχει πληροφορίες υψηλής ακρίβειας σχετικά με το βάρος, το λιπώδη ιστό, το μυϊκό ιστό, τα συνολικά υγρά του σώματος, τη μεταβολική ηλικία, την κατακράτηση υγρών κτλ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένες οδηγίες.

Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση και το μεταβολισμό ορισμένων θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον, η ύπαρξη ασθένειας μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη τροφής αλλά και τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική η προσκόμιση των πιο πρόσφατων αιματολογικών εξετάσεων προκειμένου να εντοπιστούν και να συζητηθούν τυχόν προβλήματα υγείας.

Συζήτηση των διατροφικών σας συνηθειών αλλά και ανησυχιών που τυχόν υπάρχουν προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με την πορεία του βάρους σας τα τελευταία έτη και θέτουμε το σημείο αναφοράς και τον στόχο, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη.

Αφού έχουμε λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, προχωράμε στο σχεδιασμό ενός προσαρμοσμένου πλάνου διατροφής, το οποίο λαμβάνετε με το πέρας της συνεδρίας. Μαζί με το διατροφικό πλάνο λαμβάνετε επίσης οδηγίες διατροφής, συνταγές ώστε η διατροφή να γίνει ευκολότερη και πιο εφαρμόσιμη, αλλά και ένα έντυπο καταγραφής τροφίμων.

Ξεκινάει από την πρώτη συνεδρία, μέσω της συζήτησης και της χρήσης έντυπου υλικού, προκειμένου να εκπαιδευτείτε σε θέματα διατροφής και να γίνει ευκολότερη η συντήρηση του βάρους μακροπρόθεσμα.

Δια ζώσης Συνεδρία – Θεσσαλονίκη

Η συνεδρία αυτή πραγματοποιείται στον χώρο του γραφείου μας, ο οποίος είναι ένας φιλόξενος χώρος, έτοιμος να σας υποδεχτεί.

Κατά το πρώτο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γνωριμία και θα θέσουμε τις βάσεις για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Η πρώτη συνεδρία περιλαμβάνει:

Πραγματοποιείται με το λιπομετρητή τελευταίας τεχνολογίας Tanita MC 780, ο οποίος μπορεί να παρέχει πληροφορίες υψηλής ακρίβειας σχετικά με το βάρος, το λιπώδη ιστό, το μυϊκό ιστό, τα συνολικά υγρά του σώματος, τη μεταβολική ηλικία, την κατακράτηση υγρών κτλ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένες οδηγίες.

Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση και το μεταβολισμό ορισμένων θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον, η ύπαρξη ασθένειας μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη τροφής αλλά και τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική η προσκόμιση των πιο πρόσφατων αιματολογικών εξετάσεων προκειμένου να εντοπιστούν και να συζητηθούν τυχόν προβλήματα υγείας.

Συζήτηση των διατροφικών σας συνηθειών αλλά και ανησυχιών που τυχόν υπάρχουν προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με την πορεία του βάρους σας τα τελευταία έτη και θέτουμε το σημείο αναφοράς και τον στόχο, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη.

Αφού έχουμε λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, προχωράμε στο σχεδιασμό ενός προσαρμοσμένου πλάνου διατροφής, το οποίο λαμβάνετε με το πέρας της συνεδρίας. Μαζί με το διατροφικό πλάνο λαμβάνετε επίσης οδηγίες διατροφής, συνταγές ώστε η διατροφή να γίνει ευκολότερη και πιο εφαρμόσιμη, αλλά και ένα έντυπο καταγραφής τροφίμων.

Ξεκινάει από την πρώτη συνεδρία, μέσω της συζήτησης και της χρήσης έντυπου υλικού, προκειμένου να εκπαιδευτείτε σε θέματα διατροφής και να γίνει ευκολότερη η συντήρηση του βάρους μακροπρόθεσμα.

Τι θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας;

Το μόνο πράγμα που θα χρειαστεί να φέρετε μαζί σας είναι οι πιο πρόσφατες βιοχημικές, αιματολογικές και ορμονολογικές εξετάσεις σας.

Follow up

Στις επόμενες συναντήσεις μας, πραγματοποιείται αλλαγή του διατροφικού πλάνου αλλά και ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση), η οποία γίνεται κάθε δυο εβδομάδες, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Παράλληλα, δίνονται νέες συνταγές μαζί με το πλάνο διατροφής, ώστε η διατροφή να αποκτήσει νόημα!

Follow up

Στις επόμενες συναντήσεις μας, πραγματοποιείται αλλαγή του διατροφικού πλάνου αλλά και ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση), η οποία γίνεται κάθε δυο εβδομάδες, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Παράλληλα, δίνονται νέες συνταγές μαζί με το πλάνο διατροφής, ώστε η διατροφή να αποκτήσει νόημα!