Υπολογισμός ΔΜΣ
Χρησιμοποιήστε για να βρείτε την μάζα του σωματός σας (ΔΜΣ).
Ύψος
cm.
Παρακαλώ εισάγετε τιμή μεταξύ 125 και 225
Βάρος
kg.
Παρακαλώ εισάγετε τιμή μεταξύ 10.0 και 500.0 ( ένα δεκαδικό ).
Υπολοσιγμός ΔΜΣ